excel-konsult bild på lärare som lär elev

Excelutbildning

Vi kan utbilda er på ert företag inom programmet Excel på distans och online.

Dock är det ingen e-learning, som ofta är fallet med de nuvarande kurser som flödar över på internet. Den utbildning vi ger sker online så att alla kan ställa relevanta frågor till oss och få svar direkt. Det ger mer både för er del och även för oss så att vi kan anpassa er Excelutbildning så att ni får ut mest nytta av den.

Pedagogisk utbildning i Excel

Våra Excelutbildningar är ingen standardiserad utbildning som är lika för alla, lika lite som de Excellösningar som vi skapar. Att arbeta med Excel innebär inte att alla gör på samma sätt. Eftersom det går att anpassa Excel just efter ett specifikt arbetssätt, anpassar vi även den Excelutbildning som vi erbjuder. Det är ingen idé att få en standardiserad utbildning som inte berör just er verksamhet. Tvärtom, så har vi sett att när vi anpassar Excelutbildningen efter era önskemål, har den också varit till störst nytta för våra kunder.

excel-konsult bild på två som tittar i dator

Detta går vår Excelutbildning ut på

Det vi lär ut är Microsoft Officepaket i allmänhet och Excelprogrammet i synnerhet. Undervisningen kan ske antingen som en enskild Excel Utbildning eller i grupp, på plats hos er, eller online. Det spelar ju ingen roll när möten kan ske online, ni kan ställa alla frågor som ni undrar över och vi anpassar Excelutbildningen efter en kunskapsnivå och efter era önskemål.

Vi har mer än 25 års erfarenhet

Efter över 25 år i branschen, som vi har arbetat, både som Excelkonsult och med Excelutbildningar, har vi vana av att anpassa lösning efter olika slags behov. Under våra verksamma år har vi utbildat användare av Excel och hjälpt till med konsultation och problemlösningar.

Detta kan fungera inom ett och samma uppdrag så att ni först får en lösning på något problem, plus att ni får en Excelutbildning om den lösning som vi skapar åt er. Bättre kan det knappast bli!

Ta kontakt och fråga om offert!

Ta gärna kontakt för ett första möte online, så kan vi berätta om hur vi kan hjälpa er!